Ingredienser

SONAX produkter är framställda med de mest stringenta krav vad gäller miljöhänsyn och hälsa.

Innehållsinformationen som vi ger här motsvarar reglementen för lösningar enligt Annex VII D, EC -648/2004. Uppgifterna motsvarar produktens senaste formulering.

För ytterligare information se EU-portalen: „European list of ingredients of cosmetics“. (Europeiska listan över ingredienserna i kosmetik)

EU-Portal List

Information om innehållet i våra produkter: